امروزه صنعت رنگ در ایران در حال پیشرفت است. بااین‌وجود کمبود مواد اولیه و یا عدم ثبات قیمت به دلیل نوسانات ارز مشکلاتی را گریبان گیر تولیدکننده کرده است. یکی از راهکارهای آن استفاده از تولید داخلی است تا مواد اولیه مرغوب به‌موقع به دست تولیدکننده برسد و از نوسانات ماه‌به‌ماه قیمت‌ها و شاید هفتگی قیمت‌ها در امان باشد.

اهمیت و نقش متیل استر در صنعت رنگ

حامی محیط زیست است

با توجه به اینکه در تولید برخی رنگ‌های پلی اورتان و رزین‌های اپوکسی نیاز به استفاده از DOP و DOTP است. DOP و DOTP دارای ترکیبات فتالاتی هستند. ترکیبات فتالاتی بخارات سمی تولید می‌کنند که هم برای تولیدکنندگان رنگ و هم برای کاربران و مصرف‌کنندگان مضر است.

صرفه اقتصادی دارد

استفاده از متیل استر آفتابگردان در صنعت رنگ‌سازی موجب کاهش هزینه‌های تولید می‌شود. این یعنی سود بیشتر با کاهش هزینه‌های مواد اولیه. از طرف دیگر با توجه به استاندارد بالای این ماده اولیه، محصول شما توانایی عرضه به بازارهای جهانی را خواهد داشت.

جمع‌بندی

استفاده از متیل استر آفتابگردان موجب کاهش آلودگی‌های محیط زیستی و بالا بردن سلامت کاربران می‌شود. حتی موجب کاهش هزینه‌های مواد اولیه و تولیدشده همچنین می‌تواند کیفیت کار شمارا بالاتر ببرد.

جهت کسب اطلاعات جامع‌تر با ما تماس بگیرید.

امروزه صنعت رنگ در ایران در حال پیشرفت است. بااین‌وجود کمبود مواد اولیه و یا عدم ثبات قیمت به دلیل نوسانات ارز مشکلاتی را گریبان گیر تولیدکننده کرده است. یکی از راهکارهای آن استفاده از تولید داخلی است تا مواد اولیه مرغوب به‌موقع به دست تولیدکننده برسد و از نوسانات ماه‌به‌ماه قیمت‌ها و شاید هفتگی قیمت‌ها در امان باشد.

اهمیت و نقش متیل استر در صنعت رنگ

حامی محیط زیست است

با توجه به اینکه در تولید برخی رنگ‌های پلی اورتان و رزین‌های اپوکسی نیاز به استفاده از DOP و DOTP است. DOP و DOTP دارای ترکیبات فتالاتی هستند. ترکیبات فتالاتی بخارات سمی تولید می‌کنند که هم برای تولیدکنندگان رنگ و هم برای کاربران و مصرف‌کنندگان مضر است.

صرفه اقتصادی دارد

استفاده از متیل استر آفتابگردان در صنعت رنگ‌سازی موجب کاهش هزینه‌های تولید می‌شود. این یعنی سود بیشتر با کاهش هزینه‌های مواد اولیه. از طرف دیگر با توجه به استاندارد بالای این ماده اولیه، محصول شما توانایی عرضه به بازارهای جهانی را خواهد داشت.

جمع‌بندی

استفاده از متیل استر آفتابگردان موجب کاهش آلودگی‌های محیط زیستی و بالا بردن سلامت کاربران می‌شود. حتی موجب کاهش هزینه‌های مواد اولیه و تولیدشده همچنین می‌تواند کیفیت کار شمارا بالاتر ببرد.

جهت کسب اطلاعات جامع‌تر با ما تماس بگیرید.

امروزه صنعت رنگ در ایران در حال پیشرفت است. بااین‌وجود کمبود مواد اولیه و یا عدم ثبات قیمت به دلیل نوسانات ارز مشکلاتی را گریبان گیر تولیدکننده کرده است. یکی از راهکارهای آن استفاده از تولید داخلی است تا مواد اولیه مرغوب به‌موقع به دست تولیدکننده برسد و از نوسانات ماه‌به‌ماه قیمت‌ها و شاید هفتگی قیمت‌ها در امان باشد.

اهمیت و نقش متیل استر در صنعت رنگ

حامی محیط زیست است

با توجه به اینکه در تولید برخی رنگ‌های پلی اورتان و رزین‌های اپوکسی نیاز به استفاده از DOP و DOTP است. DOP و DOTP دارای ترکیبات فتالاتی هستند. ترکیبات فتالاتی بخارات سمی تولید می‌کنند که هم برای تولیدکنندگان رنگ و هم برای کاربران و مصرف‌کنندگان مضر است.

صرفه اقتصادی دارد

استفاده از متیل استر آفتابگردان در صنعت رنگ‌سازی موجب کاهش هزینه‌های تولید می‌شود. این یعنی سود بیشتر با کاهش هزینه‌های مواد اولیه. از طرف دیگر با توجه به استاندارد بالای این ماده اولیه، محصول شما توانایی عرضه به بازارهای جهانی را خواهد داشت.

جمع‌بندی

استفاده از متیل استر آفتابگردان موجب کاهش آلودگی‌های محیط زیستی و بالا بردن سلامت کاربران می‌شود. حتی موجب کاهش هزینه‌های مواد اولیه و تولیدشده همچنین می‌تواند کیفیت کار شمارا بالاتر ببرد.

جهت کسب اطلاعات جامع‌تر با ما تماس بگیرید.